Reiseopplysninger

Vollan Travel as er et privat aksjeselskap lokalisert i Porsgrunn, stiftet høsten 2010. Selskapet er etablert for å dekke en nisje innen reiseliv som hovedsaklig omfatter utvidede weekend turer til Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Daglig leder har god kjennskap til disse landene gjennom tidligere forretningsreiser og ferieturer. Denne erfaringen benyttes til opplevelsesreiser som omfatter musikkfestivaler, vinfestivaler, SPA- og slottshoteller samt middelalderbyer, UNESCO-byer.

1. Generell informasjon

Turene er basert på fly fra Norge. Vollan Travel as benytter primært KLM, Air France, Austrian eller Norwegian som flyselskap. Transport til/fra flyplass i utland ordnes av Vollan Travel as.

Daglig leder deltar på reisene.

 

Deltaker er selv ansvarlig for å medbringe reisedokumenter inkludert pass som gyldig identifikasjon.

Deltakere på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for reisens gjennomføring.

2. Reisens pris

Reisens pris med angivelse av hva som er inkludert i total pris er angitt for hver enkelt reise.

3. Depositum

Reisedeltaker må betale et depositum på kr. 2 500,- ved bestilling.

4. Helseinformasjon

Dersom deltaker trenger spesielle tilpasninger på grunn av sin helse eller trenger assistanse under reisen, må det meddeles selskapet ved bestilling.

Europeisk Helsetrygdkort kan bestilles uten kostnad på www.helfo.no. Dette kortet dekker helsetjenester som blir nødvendige under opphold i annet EØS-land. Dekningen gis etter reglene i oppholdslandet. Reisedeltager er selv ansvarlig for å medbringe Helsetrygdkortet. Vollan Travel as anbefaler i tillegg vanlig reiseforsikring.

5. Avbestillings- og reiseforsikring

Vollan Travel as kan tilby avbestillings- og/eller reiseforsikring. Imidlertid er det gunstigere prismessig å inkludere slik forsikring som en del av reisedeltagers egen forsikring.

Dersom reisedeltaker blir forhindret fra å reise p.g.a. sykdom, vil normalt kostnader for deltaker bli dekket av reiseforsikring. Husk legeerklæring.

6. Avbestilling

Hvis deltaker uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise på grunn av manglende billetter, pass eller andre dokumenter vil deltaker bli belastet for reisens fulle pris.

Ved avbestilling av reise tilbakebetales ikke depositum. 

For øvrig gjelder følgende avbestillingsregler:

1) Ved avbestilling 45-14 dager før avreise, beregnes 50 % av reisens totale kostnad.

2) Ved avbestilling under 14 dager før avreise, beregnes hele reisens kostnad.

Eventuell avbestillingsforsikring under pkt. 5 refunderes ikke ved avbestilling.

7. Kansellering av reise

Dersom ikke annet er angitt, er alle reiser basert på minimum 12 deltakere. Selskapet tar forbehold om kansellering av reise dersom antall deltakere er mindre. Eventuell innbetaling av depositum vil da bli refundert.

Dersom en reise skulle kanselleres før den starter p.g.a. hindringer utenfor arrangørens kontroll, vil også alle innbetalte beløp bli refundert deltaker.

8. Betalingsvilkår

Depositum betales senest 10 dager etter fakturadato.

Restbeløp utover depositum forfaller til betaling 30 dager før avreisedøgn.

9. Overdragelse av reise

Deltaker har ikke rett til å overdra sin reise til en annen person senere enn 45 dager fra avreisedato.

10. Utendørsarrangementer som inngår i reise

Dersom utendørsarrangement som opera, konsert etc. blir avlyst p.g.a. værforhold eller andre forhold utenfor arrangørens forhold, vil deltaker kun bli refundert selve billettkostnaden til forestillingen.

Porsgrunn, 15.08.2021

Per Vollan

Daglig leder